english
Призренска табахана
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 57 од 14.5.1955.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Међу најважније и најстарије призренске занате убраја се табачки - прерада коже. Табахана представља комплекс једноспратних зграда, радионица за прераду сирове коже, са пространим и неограђеним тремовима. У просторијама на спрату држи се руј, а на тремовима се суши кожа. У одељењима у приземљу, у великим каменим валовима, штави се кожа у рују. Грађене су каменом и черпићем, а покривене ћерамидом, са малим прозорима у приземљу и већим на спрату. Табахана у Призрену, данас у рушевинама, представљала је последњи пример објеката занатско мануфактурне производње ове врсте по којима су поједини градови на Косову били познати.