english
Емин-пашин надгробни споменик у Емин-пашиној џамији
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 638 од 15. августа 1955.г. Закон о заштити споменика клултуре и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

У Емин Пашиној џамији налази се Емин-пашин надгробни споменик подигнут 1250. године по Хиџри, исламском календару.