english
Стара зграда у улици Народног ослобођења бр. 40
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 1100 од 31.12.1955. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

У Призрену, у ул. Народног ослобођења бр. 40 налази се стара зграда, из 19 века.