english
Текија Халвети
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 1101 од 31.12.1955.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Представља комплекс исламског градитељства чије датовање није могуће прецизно одредити.