english
Стари камени мост
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1500
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 1149 од 31.12.1956г. Закон о заштити споменика културе и природнох реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Стари камени мост се налази на почетку клисуре призренске Бистрице, узводно од манастира Св. Арханђела и користио је при реконструкцији моста који повезује манастирски комплекс са десном обалом Бистрице. Корито реке је премошћено једним полукружним отвором, ширине од 13,20 м, а висине од 6 м. Зидан је ломљеним и тесаним каменом. Коловоз са оградом и турском калдрмом и данас служи својој намени.