english
Мараш-махала
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 980 од 1965.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 51/59).

Комплекс старе 'Мараш-махале' у Призрену налази се на левој обали Бистрице испод призренске тврђаве 'Каљаје'. Стара 'Мараш-махала' представља урбано склопљену целину са лепо обликованим зградама старе градске архитектуре, двориштима, природним изворима, џамијом и платаном познатим под именом 'платан цара Душана' који је посебно заштићен као природна реткост.