english
Сахат кула
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 994 од 1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Почетком 19. века, у време Махмут паше Ротула, Призрен доживљава велики напредак. Ротули су били војно-феудална породица, пореклом из Љуме, која се јавља већ у 16. веку. Сматра се да им је родоначелник био Синан-паша. Доминирали су у Призренском и Подгорском Хасу. Њихов истакнут члан, Махмут-паша заслужан је за градитељску обнову Призрена, која је обухватала, поред уређења Каљаје и изградње махала Подкаљаје и Пантелије, и доградњу сахат-куле. Настала у склопу хамама и зидана до половине каменом, она је првих деценија 19. века дозидана циглом и споља омалтерисана, уз употребу декорације у облику лука.