english
Испосница Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 772 од 28.10.1966. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Испосница Св. Николе у клисури Призренске Бистрице је једна од многих испосница на путу од Призрена ка Средској. Највероватније је настала и осликана средином 14. века, у време из којег потиче и млађи слој фресака у испосници Петра Коришког. Као и код већине светилишта те врсте, природно удубљење у стени је делимичним клесањем или зазиђивањем претворено у цркву. Од архитектонских елемената, запажају се нише проскомидије и ђаконикона, засведени портал и степенице којима се прилазило испосници. Јако оштећен живопис указује на постојање три зоне - стојећих фигура, попрсја и композиција.