english
Зграда Вакуфског одбора и Призренске лиге
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 835 од 15.11.1967. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Зграда Вакуфског одбора на десној обали Бистрице у Призрену везана је за оснивање и рад Призренске лиге основане 10. јуна 1878 год. у Призрену.