english
Потес Гомула
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
-1100/-700
Ктитор
кардинал Људевит Хајнолд
Сликар
Лошингер
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 393 од 22.9.1980. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК 19/77)

Некропола под тумулима налази се на десној обали Биничке Мораве. На потесу је уочено седам тумула, а пет је истражено. Тумули су имали централну камену конструкцију и прстен од једног реда камена унутар кога су били прилози. Није било остатака скелета, нити трагова спаљивања. У тумуле су били укопани средњовековни гробови, са веома ретким прилозима, а од којих је најчешће налажено прстење.