english
Урбанистички комплекс тзв. Мараш
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменик културе и природе општине Призрен, бр. 502 од 17.5.1968.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Урбанистички комплекс у ужем грађевинском реону града Призрена такозвани 'Мараш' са мноштвом објеката фолклорне архитектуре, са вековним платанима и липама, приклештен као оаза између живописне клисуре Бистрице и подножја Призренске Каљаје да би у свом посебном рељефу затим продужио до доминантне тачке Шаре. Овај комплекс са свим елементима фолклорне архитектуре и природних лепота, био је увек из најранијих времена и јесте у условима савременог један од битних елемената који презентују древни Призрен.