english
Зграда са спомен-плочом у улици М. Пијаде бр. 92
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
1941-1944. седиште НОР-а
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 611 од 28.5.1968.г. Закон о заштити споменика културе(Сл. гласник СРС 3/66).

У Згради са спомен-плочом у улици М. Пијаде бр. 92 у Призрену налазило се уточиште бораца и центар илегалног техничког рада НОР-а..