english
Спомен-костурница на гробљу у Призрену
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1900/2000
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе у Призрену, бр. 582 од 24.5.1968.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

За време Првог светског рата, Призрен је био окупиран од стране бугарске војске. Српским ратницима који су пали за ослобођење Призрена подигнута је спомен-костурница на православном гробљу.