english
Урбанистички комплекс:" Поткаљаја", "Пантелија" и "Поток махала"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 460 од 14.4.1970.г. Закон о заштити споменика културе (Службени гласник СРС бр. 3/66).

Урбанистички комплекс у ужем грађевинском реону града Призрена обухвата урбанистичке целине 'Поткаљаја', 'Пантелија' и 'Поток-махала'.