english
Минаре Араста џамије
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 1300 од 25.12. 1970.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС 3/66).

У Призрену се налази минаре Араста џамије из 16. Века