english
Сарач џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 1299 од 25.12.1970. године. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС 3/66).

У Призрену се налази Сарач џамија из 16. века.