english
Стамбена зграда Шех-Хасанова
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1800
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 1298 од 25.12.1970. Закон о заштити споменика културе( Сл. гласник СРС 3/66).

У Призрену, у улици Рамиз Садику бр. 20 се налази стамбена зграда Шех-Хасанова, из 18. века.