english
Текија Кадри
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 17 од 22.1.1974.г. Основни закон о заштити споменика културе (Сл. лист СФРЈ бр. 12/65) са наведеним примедбама о правним одредбама престанка коришћења овог закона.

Ову текију саградио је Хасан-баба из Коросана који је био шех у самој текији. По смрти наследио га је његов син а касније и остали породични следбеници.