english
Црква Св. Николе, са збирком икона, у дворишту школе М. Угаревић
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 165 од 6.4.1974.г. Основни закон о заштити споменика културе (Сл. лист СФРЈ бр. 12/65), са наведеним примедбама о правним одредбама престанка коришћења овог закона.

Темељи ове средњовековне цркве откривени су приликом проширивања зграде призренске Митрополије 1857. године, када је стара једнобродна црква правоугаоне основе обновљена и проширена са северне, јужне и западне стране, тако да је стекла изглед тробродне базилике. Олтарска аписида је озидана споља и изнутра полукружно, а све унутрашње зидне површине су прекречене. Унутрашњост цркве су осветљавала по два прозорска отвора са северне и јужне стране, односно четири на олтарском делу. Судећи по композиционим решењима и начину обраде, из времена обнове потиче и добро очуван иконостас.