english
Хидро-електрана "Призренка"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1926/1928
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 50 од 2.2.1977.г. Основни закон о заштити споменика културе (Сл. лист СФРЈ бр. 12/65), са наведеним примедбама о правним одредбама престанка коришћења овог закона.

Хидроелектрана "Призренка" је прва хидроелектрана подигнута на тлу Косова и Метохије. Саграђена је у клисури Призренске Бистрице, 2,5 км од пута Призрен - Брезовица. Изградња е почела 1926, а завршена 1928. Објекат се уклапа у природни амбијент. Техника градње је класична, са каменом и бетонским ојачањима. Интегрални део је канал за довод воде, турбина, мост, инструменти и алати. Служила је за напајање Призрена електричном енергијом. Развојем дистрибутивне мреже на целокупној територији Косова и Метохије, ова централа од шездесетих година 20. века није у функцији.