english
Таш чесма
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1900/2000
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 384 од 9.6.1977.г. Основни закон о заштити споменика културе (Сл. лист СФРЈ бр. 12/65), са наведеним примедбама о правним одредбама престанка коришћења овог закона.

Налази се у дворишту сахат куле у Призрену. Изграђена је у првој половини 20. века од тесаног камена. Четвртастог је облика.