english
Кирик џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1400/1500
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе општине Призрен, бр. 329 од 26.9.1987 Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САП Косово 19/77).

Претпоставка постоји да је подигнута на месту где је по заузимању Призрена 1455. клањала турска војска. Подигнута је као намазџа (у којој се моли пет пута на дан). Вероватно је једна од најстаријих џамија и од ње су остали делови зидова и темеља. Правоугаоног је облика (8,5 х 6,4 м).