english
Стара градска кућа
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Сликар
Константин Пантелић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 154 од 10.4.1980. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77 )

У улици Стојана Трајковића бр. 19 у Гњилану налази се стара градска кућа из 19 века.