english
Емин-пашина џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе општине Призрен, бр. 371 од 26.9.1987.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САП Косово 19/77).

У Призрену се налази Емин пашина џамија из 19. века.