english
Зграда средње школе - Руждија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе општине Призрен, бр. 356 од 30.12.1988.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист бр. 19/77 САП Косово).

У улици Лењина бр. 82 у Призрену налази се средња школа – Руждија. Руждије су биле ниже гимназије формиране у османском царству после тридесетих година 19. века са циљем усавршавања наставе. Школа је отворена 1874. године у згради старе болнице. После балканских ратова зграда је претворена у болницу и као таква радила до 1966. године.