english
Мудериз Али-ефендијина џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1800
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе општине Призрен, бр. 411 од 29.12.1989. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист бр. 19, 1977.г.)

Џамија је изграђена у 18. веку. Нема натписа о градњи али се зна да је саградио Мудериз Али-ефендија чије је турбе у непосредној близини.