english
Комплекс Гимназије "Јованка Радивојевић-Кица"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1900/2000
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе општине Призрен бр.407 од 29.12.1989.г. Закон о заштити споменка културе (Сл. лист САП Косово 19/77).

Гимназија "Јованка Радивојевић-Кица" подигнута је 1932. на Скадарском тргу. Зграда има подрум, приземље и спрат. Правилне је симетричне, разуђене угаоне основе. У овом постакадемском решењу посебно је наглашен монументални улазни угаони део, како снажним јонским субовима и хоризонталном равном атиком на фасади, тако и решењем централног хола у ентеријеру.