english
Дарданска некропола
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
-900/-400
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, б. 1212 од 26.8.1968.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Некропола под тумулима код села Ромаје налази се на старој тераси Дрима. Некропола има 16 тумула. Археолошки је истражена почетком седамдесетих година у оквиру заштитних радова Завода из Призрена. Утврђена су три хоризонта сахрањивања, а највише материјала откривено је у тзв. ратничкој хумци (копља, мач, секире, нож и умбо).