english
Остаци гробљанске цркве Св. Арханђела
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVI-XVIII век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 718 од 8.10.1964.г Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 51/59).

На гробљу у Новом Селу – Бадовцу смештеном на брежуљку са десне стране Новоселског поточића налазе се остаци гробљанске цркве. На основу сачуваних грађевинских остатака црква је датована у 16-18. век. Око цркве се види надгробни камени споменици из 18-19. века.