english
Атик џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1800
Неимари
Јосиф ЦиглерЕрнест Харле
Сликари
Григорије ЈездимировићКонстантин Пантелић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 155 од 10.4.1980. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК 19/77 ).

Атик џамија у Гњилану пример је исламске архитектуре Османског периода из 17. века. Ентеријер је декорисан флоралним мотивима и цртежом архитектуре.