english
Остаци средњовековне цркве са гробљем
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVI век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 977 од 29.12.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Село се налази северозападно од Приштине, на обали вештачког Батлавскогјезера. На гробљу поред обале језера, налазе се остаци једнобродне цркве са припратом, вероватно из 16. века. Како су зидови сачувани местимично и до висине од 1,5 м, могу се уочити фрагменти фресака.