english
Комплекс Пашина воденица.
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 631 од 26.12.1985.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК 19/77).

У селу Бариљево налази се комплекс под називом Пашина воденица.