english
Старо Српско гробље и црква Св. Петра и Павла
Основни подаци
Место
Горња Брњица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVIII-XIX век
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању Старог српског гробља и цркве Св. Петра и Павла за споменик културе, бр. 284 (Сл. гласник РС бр. 8 од 24.3.1998). Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Црква Св. Петра и Павла у Горњој Брњици обновљена је 1975. год. на остацима старијег храма који је према фрагментима сачуваних фресака у припрати датован у средњи век. То је једнобродна грађевина са полукружном апсидом и припратом, зидана камено и пресведена полуобличастим сводом. Око цркве се налази старо гробље. Архитектоником старих гробних обележја (крстом, монолитом на хумци и мањим каменом подно ногу покојника) као и обликом и орнаментиком крстова, старо гробље се датује у 18 и прве деценије 19. века.