english
Археолошки локалитет Гладнице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
неолит
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 378 од 3.6.1965.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Гладнице су део равнице недалеко од манастира Грачанице. То је вишеслојан локалитет, где је најдоминантнији слој са насељем старчевачке културе. Приликом мањих ископавања откривени су надземни грађевински објекти, као и делови архитектонске пластике украшени геометријским мотивима