english
Стамбена зграда у улици Девет Југовића 9 и Вучитрнској 38.
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 951 од 10.11.1955. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

У улици Девет Југовића бр. 9 и Вучитрнској бр. 38 у Приштини, налази се стамбена зграда са специфичним облицима спољашње архитектуре у којој долази до израза концепција стрехе и конзола испод еркера.