english
Стамбена кућа у улици Наредника Вујића бр. 6
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини бр. 389 од 20 јуна 1955.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Стамбена кућа у улици Наредника Вујића бр. 6, у Приштини налази се стамбена кућа са околним објектима ( још једном стамбеном зградом на спрат-конаком, шталом, баштом и двориштем). Некадашња зграда за становање једне породице у склопу стамбеног комплекса настала је вероватно почетком 19. или крајем 18. века. Рађена је у бондруку док су само неки зидови рађени масивно од непечене опеке. Унутрашњост је уређена декоративно са добро очуваним долапима, амамом и пећи. Стилски врло чисто рађена и просторно решена заједно са доцнијим доградњама ова кућа представља један од ређих примера наше старе стамбене архитектуре која се очувала у непромењеном облику.