english
Стамбена зграда у улици Зејнел Салиха бр. 9
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 731 од 10.7.1957.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Зграда у улици Зејнел Салиха бр. 9 са двориштем, у Приштини, представља изразито леп примерак зграда градске стамбене архитектуре 19. века. Поред тога објекат има и историјски значај, јер је у њему била смештена прва административна служба Косовског вилајета чије је седиште било у Приштини.