english
Пећина - палеолитско станиште
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
палеолит
Ктитор
краљ Милутин
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 523/54, од 19. фебруара 1955. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4 ).

На простору испод цркве Св. Николе налази се добро очувана пећина мањих димензија. Изнад пећине налази се извор топле, лековите воде. У средишњем делу истесано је у комаду стене правоугаоно седиште. Пећина је вероватно припадала комплексу касноантичког, а касније средњовековног рударског басена и насеља са тврђавом. Локалитет није истраживан, али се претпостављају старији слојеви.