english
Старо Јеврејско гробље
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
XIX век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр.202 од 23.2.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР Србије бр. 3766).

Оформљено је средином 19. века, када су се Јевреји са Новог Брда доселили у Приштину. Већином га чине мермерне надгробне плоче, мада има и саркофага. Са смањивањем броја насељених Јевреја, престало се и са сахрањивањем у овом гробљу. Гробље је више пута скрнављено, гробови отварани, а плоче ломљене и секундарно коришћене.