english
Старо градско језгро Приштине
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV-XIX век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 278 од 3.4.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР Србије бр. 3/66).

Комплекс старе Приштине се налази у централном делу града на почетку улице Миладина Поповића и Зејнел Салиха са Чарши-џамијом, Јашар-пашином џамијом, зградом Дивизије, шедрваном, Сахат-кулом непроученим остацима двора краља Милутина. У овом делу града веома складно укомпонован је већи број објеката различите стилске припадности. Од средњовековних остатака дворова из 14. века, па преко исламских верских објеката до градске архитектуре 19. века у овом комплексу налази се разноврсни зидани објекти значајни за упознавање историје Приштине.