english
Пириназ џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVI век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 53 од 24.1.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР СРбије бр. 3/66).

Подигнута је у 16 веку, на темељима старијег хришћанског објекта и припада групи старијих џамија у Приштини. Саградио је Пири-назира великог везира султана Селима. Грађевина је квадратне основе са високим минаретом. Према изворима сазидана је од затеченог камена и преосталог материјала царске џамије.