english
Кућа у улици ЈНА бр. 66
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941/1943. одржавани састанци СК и МК КПЈ
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 935 из 1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У кући у ул. ЈНА бр. 66 у Приштини оджран је у децембру 1941. састанак делегата из Урошевца и Приштине и околине са Александром Ацом Марковићем, делегатом и чланом ОК КПЈ. Том приликом је оформљено прво среско партијско руководство за срез Грачанички. Ту су одржани и други састанци СК и МК КПЈ.