english
Стара градска кућа у улици Ријечкој бр. 28
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVIII-XIX век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 161 од 3.3.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Породична стамбена зграда у Ријечкој улици бр. 28 припада типу старих градских кућа насталих крајем 18 и 19. века. Централни део зграде је диванхана у коју се долази полукружним ректификованим дрвеним степеницама из приземља. Из ње се улази у све околне собе правоугаоног облика. Диванхана се продужује у истурени затворени простор 'ћошку'. На предњој фасади 'ћошка' има прозорске отворе испод којих је унутра постављена софа за седење, а споља је заштићена широком стрехом која баца дубоку сенку на предња зидна платна зграде. Објекат има приземље и спрат и сазидан је од опеке и делом од бондрука. Читава предња фасада куће је у хоризонталним прозорским отворима који дају изванредну инсолацију свим унутрашњим просторијама. Кров је четворосливан, и покривен је ћерамидом, пошто је основа зграде правоугаона. Собе имају богато орнаментисане дрвене таванице, долапе, нише и амамџике.