english
Кућа у улици Танаска Рајића бр. 7
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1942. формиран први Срески комитет СКОЈ-а
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 936 од 1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У кући у ул. Танаска Тајића бр. 7 у Приштини, одржан је 1942. год. састанак на ком је формиран први Срески комитет СКОЈ-а за срез Грачанички. Извесно време током 1941. год. у њој је била смештена и радила техника партијске организације из града.