english
Кућа у улици ЈНА бр. 10
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1944. смештен комитет КПЈ за КиМ
Сликар
мајстори критске радионице
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 937 од 1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У кућа у улици ЈНА бр. 10 у Приштини, непосредно после ослобођења Приштине октобра 1944. год. се налазио Обласни комитет КПЈ за Косово и Метохију. У њој је 13. марта 1945. год. убијен Секретар Комитета и организатор покрета у овој области Миладин Поповић.