english
Стари турски амам
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 632 од 26.12.1985. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК 19/77).

У близини Царске џамије, налазе се остаци два турска јавна купатила. Оба највероватније потичу из 15. века. Велики хамам је имао чак 15 купола, док је под био прекривен мермером. И велики и мали хамам су временом изгубили свој првобитни изглед.