english
Зграда "Унион"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1927
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању зграде "Унион" за споменик културе, бр. 649 ( Сл. гласник РС бр. 27 од 26.јуна 1997.г. Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Зграду "Унион" у Приштини подигао је 1927.трговац Зафир Јоргић за хотел ("Национал"),као монументалну грађевину са приземљем,спратом и мансардом и наглашеним заобљеним углом у облику куле са куполом. У згради су се одвијали значајни културни догађаји који су унапредили јавни живот у граду између два рата. Угаони положај условио је неправилни распоред маса на парцели. Изведена је у духу постакадемизма, са еклектичим избором детаља и декоративних елемената. Најпререзентативнији је пример јавне грађевине прве половине 20. века у Приштини.