english
Зграда "Ветфарм"
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Ктитор
краљ Милутин
Неимар
Никола
Сликар
протомајстор Астрапе из Солуна
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању зграде "Ветфарм" за споменик културе, бр. 661, Сл. гласник РС бр. 27, од 26. јуна 1997.г. Закон о културним добрима (Сл. гласник Републике Србије бр. 71/94).

Зграда "Ветфарм" (Женска раденичка школа са школом ћилимарства) у улици Хајдук Вељковој бр. 5 у Приштини саграђена је по пројектима инжењера Андрије Кремера као приземна зграда, у духу еклектичке архитектуре, стилизованих облика и детаља. Академска композиција огледа се у подели маса и површина, док се одјеци модерних кретања сагледавају у изостављању декоративних елемената - безорнаменталности и повећању застакљених површина (на главној уличној фасади - шест трокрилних прозора надвишено је полукружним четвороделним сегментним прозорима лучно завршеним). Зграда је подигнута за Дом женске подружине и у њој је била смештена Женска раденичка школа са школом ћилимарства, јединствена просветна установа за учење овог уметничког заната. Осим архитекторнских вредности, значајна је и због доприноса историји задужбинарства и просветитељства.