english
Градска кућа "Четири луле"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XIX века
Ктитор
Стефан Душан
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању Градске куће "Четири луле" за споменик културе, бр. 266, (Сл. гласник РС бр. 8, од 24. 3. 1998.г. Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Градска кућа 'Четири луле' у улици Велушка б.б. у Приштини, подигнута је у другој половини 19. века у центру некадашње махале. Кућа је добила име по чесми са четири луле која се испред ње налази. Кућа је грађена у бондрук систему са испуном од ћерпича. Карактеришу је два одвојена, еркерно избачена дела спрата и балкон између њих, шира стреха и низак кров покривен ћерамидом. Равних је фасадних линија без икакве декорације. Припада типу балканске оријенталне градске куће.