english
Црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1830
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању цркве Св. Николе за споменик културе, бр. 97 (Сл. гласник РС бр. 5 од 17.2.2000.г.); Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 261 од 2012.1956.г. Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр.

Ова једнобродна црквена грађевина подигнута је 1830. године на темељима старијег храма. Унутрашњи простор је подељен стубовима на три травеја. Изнад западног дела смештена је галерија са проповедаоницом. Олтарски простор је одвојен од наоса високим, богато изрезбареним иконостасом из 1840. године, радом браће Фрчковски, друге генерације дебарских мајстора копаничара. Фасадну декорацију чине профилисана архитравна греда и две камене плоче са розетама изнад главног портала, као и бојени штуко украс око јужног улаза. Највећи део зидног сликарства настао је 1902. године и рад је зографа Адама Добранца. Спољна припрата са западне и јужне стране дозидана је 1906. године, а 1990. године изграђене су купола и апсида на крстионици. Северно од цркве смештено је старо православно гробље.